Học photoshop

– Cả Photoshop và ImageReady đều làm việc với ảnh bitmap, kỹ thuật số hoá (là dạng hình có màu liên tiếp đã được chuyển thành một loạt những ô vuông nhỏ được gọi là đơn vị Pixel). Trong Photoshop, bạn cũng có thể làm việc với hình đồ hoạ vector. Đồ hoạ vector là dạng hình được vẽ bởi các đường mềm mại và vẫn giữ được độ sắc nét khi phóng to hoặc thu nhỏ. Trong ImageReady, bạn có thể tạo ra các hiệu ứng di chuyển ví dụ như là hình động và hiệu ứng Rollover, để dùng trên trang web.

– Vùng làm việc mặc định của Photoshop và ImageReady bao gồm thanh menu nằm trên đỉnh, dưới nó là thanh tuỳ biến công cụ, một hộp công cụ nằm bên tay trái, những Palette nằm bên tay phải và cửa sổ hình ảnh nằm ở giữa.

– Những cách chuyển đổi công cụ:
+Giữ chuột trên công cụ Rectangular Marquee cho đến khi một danh sách các công cụ ẩn hiện ra, chọn công cụ Eliptical Marquee.
+Alt-Click vào nút công cụ trên hộp công cụ để có thể thay đổi những công cụ ẩn cho đến khi công cu Elliptical Marquee được chọn.
+Nhấn Shift-M, là cách để chuyển qua lại giữa hai công cụ Rectangular và Elliptical Marquee.

– Khi bạn chọn một vùng, vùng đó sẽ trở thành vùng duy nhất có thể chỉnh sửa được. Những vùng nằm ngoài vùng lựa chọn được bảo vệ.

– Chọn công cụ Elliptical Marquee trong hộp công cụ, và bỏ chọn vùng lựa chọn hiện tại bằng những cách sau:
+ Trong cửa sổ hình ảnh, nhấp vào bất cứ vùngnào ngoài vùng lựa chọn.
+ Chọn Select > Deselect.
+ Sử dụng phím tắt, Ctrl-D

– Để chọn chuẩn xác 1 đối tượng: Giữ phím Alt và kéo.

– Phím gõ tắt cho lệnh này là Ctrl-M xuất hiện ở gần tên lệnh trong menu phụ Adjustment. Sau này, bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím đó để mở hộp thoại Curve.

– Nhấn phím T, kéo công cụ Type từ bên trái của chữ sang phía bên phải để chọn đoạn text.

Tăng History Palette: Edit > Preferences > General > Performance và gõ một số khác vào tuỳ chọn History States

Lùi 1 thao tác: Ctrl + Alt+ Z, tới 1 thao tác: Ctrl + Shift + Z

Chọn 1 công cụ, nhấp chuột phải vào trong khung hình ảnh để mở menu ngữ cảnh của công cụ đó. [ Lưu ý, để bỏ menu ngữ cảnh, nên nhấn Esc hoặc double click vào menu ngữ cảnh chứ đừng click chuột ra ngoài khung hình ảnh, vì có thể sẽ làm cho ứng dụng của công cụ đó lên ảnh ]

– Bạn có thể ẩn toàn bộ các Palette một lúc bao gồm cả thanh tùy biến công cụ và hộp công cụ bằng cách nhấn phím Tab. Để hiển thị lại chúng nhấn phím Tab thêm lần nữa.

– Photoshop hỗ trợ chế độ màu CMYK để in hình, chế độ RGB sử dụng cho màn hình vi tính.

– Xem lại phần này: Dùng trong ứng dụng web: In ra giấy và dùng cho màn hình vi tính trong chương 3

– Link về chế độ hòa trộn: http://daotao.sara.vn/forum/showthread.php?t=157

– Phím tắt PS: http://it.usu.edu/tutorials/htm/list-of-adobe-photoshop-cs3-shortcut-keys/

Advertisements

Tạo virtual host với Xampp

– Mở file: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Thêm vào:  127.0.0.1    local.ttweb.com
– Mở file: E:\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf
Thêm vào:

NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot “E:/xampp/htdocs/”
ServerName localhost
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@local.ttweb.com
DocumentRoot “E:/ttweb/”
ServerName local.ttweb.com
ErrorLog “logs/local.ttweb.com-error.log”
CustomLog “logs/local.ttweb.com-access.log” combined
</VirtualHost>

– Mở file: E:\xampp\apache\conf\httpd.conf
Thêm vào:

<Directory “E:/ttweb/”>
Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Phím tắt với Photoshop

Di chuyển giữa các Layer :
+ “Alt + ]“: Di chuyển lên.
+ “Alt + [“: Di chuyển xuống.

Ẩn tất cả Layer, ngoài trừ Layer đang chọn: Giữ phím Altclick vào con mắt của Layer đang chọn

Xem PSD ở chế độ thumbnail trong Explorer

Download file psicon.dll ở đây: http://www.dlldump.com/download-dll-files.php/dllfiles/P/psicon.dll/download.html
– Chép file psicon.dll đó ở đường dẫn C:\Program Files\Common Files\Adobe\Shell [ Nếu không có folder Shell thì tạo ra folder đó ]
Chạy file regedit này:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs]

“C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Shell\\psicon.dll”=dword:00000001

[HKEY_CLASSES_ROOT\.psd\ShellEx]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.psd\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]

@=”{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}”

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}]

@=”Photoshop Icon Handler”

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}\InProcServer32]

@=”C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Shell\\psicon.dll”

“ThreadingModel”=”Apartment”

P/s: Sao mình nhập thông tin regedit bằng tay mà không được nhỉ? [ đã có khởi động lại máy rồi ], có thể mình đã nhập thông tin sai gì đó, chứ không thì sao nó lại không hoạt động được nhỉ???

Truy cập FTP với Explorer, Internet Explorer, Firefox …

Trên thanh address nhập vào: ftp://name:password@host

Trong đó “name”: Tên truy cập, “password”: Mật khẩu truy cập, “host”: Địa chỉ truy cập, địa chỉ truy cập cũng có thể là tên host, cũng có thể ip của host đó, ví dụ: ftp://tethien_99k:123456@tethien.99k.org, ftp://tethien_99k:123456@19.191.190.110.

P/s: Vậy… tại sao mình phải sử dụng FTP Cute nhỉ ???

Chạy file mp4, flv với Wmp 11

– Mặc định wmp 11 không chạy file mp4
– Các thao tác khắc phục:
+ Download chương trình ffdshow tại đây: http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/
+ Cài đặt ffdshow
+ Download Haali Media Splitter tại đây: http://haali.cs.msu.ru/mkv/
+ Cài đặt Haali Media Splitter

Nguồn ở đây: http://owlet.spaces.live.com/blog/cns!D48B90C1DDF5D401!297.entry

Đến đây chạy được file mp4 rồi. Bên dưới là vài cái thao tác khác:

otherSetting.reg

Windows Registry Editor Version 5.00

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Add to register to enable thumble for *.mp4 ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4]
@=”mp4_auto_file”

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4\ShellEx]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.mp4\ShellEx\{BB2E617C-0920-11D1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@=”{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}”

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Add to register to default WMP play *.mp4 ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Extensions\.mp4]
“PerceivedType”=”video”
“UserApprovedOwning”=”yes”
“Permissions”=dword:0000000f
“Runtime”=dword:00000007

– Đổi Icon cho file mp4 đó: Folder Option -> File Types -> Chọn Extensions là MP4, click vào Advance -> Change Icon với Address là: C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll

– Một trong những cách đổi giao diện cho WMP 11, ta download wmploc.dll với những giao diện khác nhau, được nhiều người tạo nên, và chép đè vào file C:\WINDOWS\system32\wmploc.dll, tuy nhiên sẽ có thể có vài vấn đề nhỏ xảy ra: http://www.mediazone.vn/home/th-thut-may-tinh/th-thut-multimedia/2319-thuthuatmultimedia.html.

– Vậy là có thể chạy file mp4 được rồi, giờ đến flv, làm tương tự theo mp4 là ok

– Link tham khảo: http://www.pallab.net/2008/06/17/enable-explorer-thumbnails-for-custom-file-types/

Có lẽ: Đoạn code này là đoạn code bật thumbnails cho những “tập tin nào có thể thumbnails” hoặc chương trình đó gọi key, giá trị đó để bật thumbnails… 😀
ShellEx\{BB2E617C-0920-11D1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@=”{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}
Có lẽ: Trong key HKEY_CLASSES_ROOT sẽ chứa toàn bộ các extensions của máy tính
Có lẽ: Vài thuộc tính như: PerceivedType, UserApprovedOwning, Permissions, Runtime có thể là của chính chương trình WMP đặt ra, hoặc đó cũng có thể là do hệ điều hành WINDOW đặt ra, hoặc cũng có thể là cả 2 ???

P/s: Owa… Xem một bộ phim mà mệt vãi… chưa xem mà đã mệt vãi… vãi………………………

Phần mềm

Được chia ra làm 4 loại:
+ Ngôn ngữ hệ thống: Assembly Language
+ Ngôn ngữ lập trình: C, PASCAL, COBOL, FORTRAN, BASIC, LISP & PROLOG, JAVA, Siêu văn bản HTML và WEB
+ Hệ điều hành và mạng: DOS, WINDOWS, MACINTOSH, OS/2, UNIX, LINUX, NETWARE, WINDOWS NT…
+ Phần mềm lập trình và ứng dụng:
++ Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL, ORACLE, PARADOX, ACCESS, FOXPRO, XTF…
++ Vẽ kỹ thuật: AutoCAD…
++ Chế bản điện tử hay soạn thảo văn bản: COREL DRAW, WORD…
++ Các hệ quản lý dạng bản tính: LOTUS, EXCEL, QATRO…
++ Các phần mềm tiện ích: NORTON NC