Xem PSD ở chế độ thumbnail trong Explorer

Download file psicon.dll ở đây: http://www.dlldump.com/download-dll-files.php/dllfiles/P/psicon.dll/download.html
– Chép file psicon.dll đó ở đường dẫn C:\Program Files\Common Files\Adobe\Shell [ Nếu không có folder Shell thì tạo ra folder đó ]
Chạy file regedit này:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs]

“C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Shell\\psicon.dll”=dword:00000001

[HKEY_CLASSES_ROOT\.psd\ShellEx]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.psd\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]

@=”{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}”

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}]

@=”Photoshop Icon Handler”

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}\InProcServer32]

@=”C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Shell\\psicon.dll”

“ThreadingModel”=”Apartment”

P/s: Sao mình nhập thông tin regedit bằng tay mà không được nhỉ? [ đã có khởi động lại máy rồi ], có thể mình đã nhập thông tin sai gì đó, chứ không thì sao nó lại không hoạt động được nhỉ???

Advertisements

About tttlinux85
Bất bình thường...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: