Phần mềm

Được chia ra làm 4 loại:
+ Ngôn ngữ hệ thống: Assembly Language
+ Ngôn ngữ lập trình: C, PASCAL, COBOL, FORTRAN, BASIC, LISP & PROLOG, JAVA, Siêu văn bản HTML và WEB
+ Hệ điều hành và mạng: DOS, WINDOWS, MACINTOSH, OS/2, UNIX, LINUX, NETWARE, WINDOWS NT…
+ Phần mềm lập trình và ứng dụng:
++ Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL, ORACLE, PARADOX, ACCESS, FOXPRO, XTF…
++ Vẽ kỹ thuật: AutoCAD…
++ Chế bản điện tử hay soạn thảo văn bản: COREL DRAW, WORD…
++ Các hệ quản lý dạng bản tính: LOTUS, EXCEL, QATRO…
++ Các phần mềm tiện ích: NORTON NC

Advertisements

About tttlinux85
Bất bình thường...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: